|  |  |  |  |  |  |  |

ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 100% - งานติดตั้งถังดักไขมัน แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อปลวก แล้วเสร็จ 100% - งานหล่อบ่อเก็บน้ำ คสล. แล้วเสร็จ 100% - งานเทพื้นชั้นที่1 คสล. แล้วเสร็จ 100% - งานผูกเหล็กและเข้าแบบเสาชั้น1เพื่อเตรียมงานเทคอนกรีตเสา แล้วเสร็จ 40% - งานติดตั้งนั่งร้านเพื่อเตรียมเทพื้น คสล.ชั้น2 แล้วเสร็จ20%

23/06/2558 14:09:51

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com