|  |  |  |  |  |  |  |

1.งานเทพื้น คสล. Post Tension ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% 2.งานเทหล่อเสา คสล. ชั้น2 แล้วเสร็จ 100% 3.งานเทพื้น คสล Post Tension ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% 4.งานเทหล่อเสา คสล. ชั้น3 แล้วเสร็จ 100% 5.งานเทพื้น คสล Post Tension ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% 6.การเตรียมงานโครงสร้างในชั้นต่อไป ในเดือนถัดไป 

 
  
28/07/2558 09:16:43

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com