|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้าประจำเดือน กันยายน 2558 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ , 1.งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% , 2.งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้น 2 แล้วเสร็จ 60% , 3.งานฝั่งท่องานระบบชั้น 2 แล้วเสร็จ 20% , 4.งานฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ 20% , 5.งานฝั่งท่องานระบบชั้น 3 แล้วเสร็จ 10%

10/11/2558 11:14:56

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com