|  |  |  |  |  |  |  |

ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ 1.งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% 2.งานสถาปัตยกรรม -งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้น 2-3 แล้วเสร็จ 100% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 2 -3แล้วเสร็จ 100% -งานฉาบผนังภายในชั้น 2 -3แล้วเสร็จ 90% -งานก่ออิฐชั้น 4-5 แล้วเสร็จ 90% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 4-5แล้วเสร็จ 70% -งานก่ออิฐชั้น 6-8 แล้วเสร็จ 40% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 6-8 แล้วเสร็จ 40% -งานห้องตัวอย่างแล้วเสร็จ 90%09/12/2558 13:33:17

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com