|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้า เดือน มกราคม 59 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ 1.งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% 2.งานสถาปัตยกรรม -งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้น 2-8 แล้วเสร็จ 100% -งานฉาบผนังภายในชั้น 2 - 8แล้วเสร็จ 100% -งานฉาบผนังนอกอาคาร แล้วเสร็จ 50% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 2-6แล้วเสร็จ 100% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 30% -งานห้องตัวอย่างคาดว่าแล้วเสร็จภายใน เดือน กุมภาพันธ์ (จะ Update ข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง)29/01/2559 14:16:15

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com