|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้า ประจำเดือน กุมภาพันธ ์ 2559 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ 1.งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% 2.งานสถาปัตยกรรม -งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้น 2-8 แล้วเสร็จ 100% -งานฉาบผนังภายในอาคารแล้วเสร็จ 100% -งานฉาบผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 80% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 2-6 แล้วเสร็จ 100% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 85% - งานทาสีรองพื้นอาคารทั้งภายใน,ภายนอก แล้วเสร็จ 70% -ลิฟท์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องเข้าถึงโครงการพร้อมติดตั้ง

01/03/2559 15:38:54

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com