|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้า ประจำเดือน เมษายน 59 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ 1.งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% 2.งานสถาปัตยกรรม -งานก่ออิฐ-ฉาบปูนผนังอาคารภายในภายนอกแล้วเสร็จ 100% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 2-8 แล้วเสร็จ 100% -งานปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ 80% -งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมีเนียมแล้วเสร็จ 20 % - งานทาสีรองพื้นอาคารทั้งภายใน,ภายนอก แล้วเสร็จ 100% -งานติดตั้งลิฟท์โดยสารภายใจอาคารแล้วเสร็จ 20% -งานขุดวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ 30%04/05/2559 15:45:16

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com