|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้าประจำเดือน ฤษภาคม 2559 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ 1.งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% 2.งานสถาปัตยกรรม -งานก่ออิฐ-ฉาบปูนผนังอาคารภายในภายนอกแล้วเสร็จ 100% -งานฝั่งท่องานระบบชั้น 1-8 แล้วเสร็จ 100% -งานปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100% -งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำแล้วเสร็จ 75% -งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมีเนียมแล้วเสร็จ 70 % - งานทาสีรองพื้นอาคารทั้งภายใน,ภายนอก แล้วเสร็จ 100% -งานติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในอาคารแล้วเสร็จ 70% -งานขุดวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ 80% -งานเทพื้นลานจอดรถชั้น1 แล้วเสร็จ 100% -งานตกแต่งอาคารภายนอก แล้วเสร็จ 50% -งานปูกระเบืองสระวายน้ำ แล้วเสร็จ 20% -งานติดตั่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคาร แล้วเสร็จ 80%30/06/2559 13:05:29

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com