|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จดังนี้ 1.งานสถาปัตยกรรม -งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำแล้วเสร็จ 95% -งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมีเนียมแล้วเสร็จ 85 % เหลือเฉพาะบานภายในห้องพัก - งานทาสีจริงผนังภายใน,ภายนอก อาคารแล้วเสร็จ 80% -งานติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในอาคารแล้วเสร็จ 90% (เหลือเฉพาะต่อเชื่อมและทดสอบระบบ) -งานขุดวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ 90% -งานตกแต่งผนังอาคารภายนอก แล้วเสร็จ 75% -งานปูกระเบืองสระวายน้ำ แล้วเสร็จ 95% -งานติดตั่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคาร แล้วเสร็จ 95% (เหลือเฉพาะต่อเชื่อมและทดสอบระบบ)

30/06/2559 17:03:52

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com