|  |  |  |  |  |  |  |

ความคืบหน้าของงาน T-One Condo ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 ทีมงานก่อสร้างได้ดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ 1. งานสถาปัตยกรรม - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100% - งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 95% (เหลือเฉพาะบานภายในห้องพัก) - งานทาสีจริงผนังภายใน – ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 95% - งานตกแต่งผนังอาคารภายนอก แล้วเสร็จ 100% - งานสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ 100% (กำลังทดสอบระบบ) - งานตกแต่งภายในห้องพัก แล้วเสร็จ 60% - งานตกแต่ง Lobby และห้องออกกำลังกาย แล้วเสร็จ 80% 2. งานระบบ - งานติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในอาคาร แล้วเสร็จ 100% (กำลังทดสอบระบบ) - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและงานติดตั้งเครื่องวัดต้น แล้วเสร็จ 100% (เหลือเฉพาะเครื่องวัดย่อย) - งานระบบน้ำประปา แล้วเสร็จ 100% - งานขุดวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ 100% - งานระบบสัญญาณเตือนภัย และ งานระบบไฟฉุกเฉิน แล้วเสร็จ 100% -

11/08/2559 08:19:47

T-One Condominium
92 ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1 ซอย2) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
92 Soi Phaholyohin 32 (Sena nikom 1 soi 2) , Chankasem , Chatujak , Bangkok 10900
CALL 094 693 8811 | TEL 02 562 0799 | Email info@t-onecondo.com